Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / Uchwała Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie zabójstw księży

Uchwała Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie zabójstw księży

1989-10-05

Stanowisko Senackiej Komisji
Praw Człowieka i Praworządności
w sprawie zabójstw księży Stefana Niedzielaka,
Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha.

przyjęte jednogłośnie w dniu 5 października 1989 roku

 

Stanowisko zostało przyjęte po przesłuchaniu przez Komisję ks. Adolfa Chojnackiego (w dniu 8 września 1989 roku) i byłego funkcjonariusza SB Kazimierza Sulki (w dniu 5 października 1989 roku). Stenogramy z obu przesłuchań pojawią się w serwisie w najbliższych dniach. W serwisie jest obecnie dostępna relacja Kazimierza Sulki wydrukowana przez Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" w lipcu 1989 roku.

W roku bieżącym miały miejsce trzy przypadki śmierci nagłej księży katolickich znanych ze swej konsekwentnej i aktywnej postawy opozycyjnej.

Stan dochodzenia prowadzonego w sprawach śmierci jest bardzo różny i o ile w przypadku ks. S. Niedzielaka i ks. S. Zycha śledztwo jest kontynuowane, o tyle w sprawie śmierci księdza Stanisława Suchowolca postępowanie zostało umorzone w oparciu o ustalenie, iż śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zdarzenia te wstrząsnęły opinią publiczną i domagają się szcególnie precyzyjnego i wielostronnego zbadania.

W związku z tym Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła wysłuchać wyjaśnień Kazimierza Sulki byłego funkcjonariusza SB na temat pozaprawnych działań MSW, których był uczestnikiem.

Tak więc w dniach 8 września i 5 października 1989r przed Komisją złożyli wyjaśnienia: Kazimierz Sulka oraz ksiądz Adolf Chojnacki, przeciwko któremu działania takie były prowadzone.

Złożone wyjaśnienia potwierdzają fakt stosowania przez funkcjonariuszy IV departamentu MSW bezprawnych a nawet przestępczych działań przeciwko duchownym.

W świetle tego niezbędnym jest wyjaśnienie charakteru i zakresu działań podejmowanych przez IV departament przeciw zmarłym księżom, jak również zbadanie ewentualności podejmowania takich działań ze strony nieformalnych grup funkcjonariuszy związanych z resortem (4-ro krotne próby zamachu na księdza S. Suchowolca nie zostały przez śledztwo wyjaśnione).

Uważamy za niezbędne zbadanie wszelkich materiałów będących w gestii MSW a w szczególności akt operacyjnych i teczek ewidencji operacyjnej księży S. Niedzieiaka, S. Suchowolca, S. Zycha i A. Chojnackiego celem uzupełnienia prowadzonego śledztwa.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zwraca się do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej dla zbadania działalności MSW o objęcie szczególną kontrolą toczących się spraw oraz przesyła na ręce Komisji protokoły i stenogramy wyjaśnień Kazimierza Sulki i ks. Adolfa Chojnackiego.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska