Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Nadanie imienia Akademii Medycznej we Wrocławiu (13. pos.)

Nadanie imienia Akademii Medycznej we Wrocławiu (13. pos.)

1989-12-01

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu
imienia Piastów Śląskich

13. pos. Senatu PRL w dniu 1 grudnia 1989 roku

 

W związku ze stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich, Senator Romaszewski w imieniu Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności poinformował, że połączone komisje nie mają nic przeciwko temu, aby Akademia nosiła imię wybranych przez siebie patronów. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że obarczanie w obecnej sytuacji najwyższych organów państwa nadawaniem imion, prowadzeniem dyskusji, głosowań etc. jest anachronizmem. W imieniu połączonych komisji Senator zgłosił projekt uchwały uznającej za niezbędną zmianę uregulowań prawnych dotyczących nadawania imion szkołom wyższym i pozostawienie tej sprawy w gestii samorządów szkół wyższych

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska