Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Utworzenie odrębnych resortów łączności i transportu (14. pos.)

Utworzenie odrębnych resortów łączności i transportu (14. pos.)

1989-12-07

Utworzenie odrębnych urzędów Ministra Łączności
oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

14. pos. Senatu PRL w dniu 7 grudnia 1989 roku

 

Stan polskiej łączności w pełni uprawnia do postawienia wniosku, aby powstało ministerstwo, które wreszcie doprowadzi łączność do porządku. Stanowi to niezbędny warunek do uruchomienia polskiej gospodarki - mówił Senator Romaszewski. W imieniu połączonych komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Praw Człowieka i Praworządności, Senator rekomendował do przyjęcia ustawę sejmową o utworzeniu odrębnych resortów łączności oraz transportu i gospodarki morskiej w miejsce dotychczasowego Ministerstwa Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska