Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / W sprawie pobicia manifeastantów (2. pos.)

W sprawie pobicia manifeastantów (2. pos.)

1989-07-05

W sprawie napaści, pobicia i zatrzymania uczestników manifestacji

2. pos. Senatu PRL w dniu 5 lipca 1989 roku

 

Senator Romaszewski przedstawił w imieniu własnym oraz: Mieczysława Tarnowskiego, Zofii Kuratowskiej, Stefanii Hejmnowskiej, Andrzeja Wajdy, Anny Boguckiej-Skowrońskiej rezolucję dot. napaści na uczestników manifestacji, pobicia ich i zatrzymania:

"Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża zaniepokojenie i oburzenie w związku z napaścią, pobiciem i zatrzymaniem w nocy z 4 na 5 lipca uczestników pokojowej i nie zakłócającej porządku publicznego manifestacji w pobliżu gmachu Sejmu i Senatu.
Senat potwierdza prawo obywateli do wyrażania przekonań i opinii w każdej pokojowej formie. Dlatego też zwracamy się do Ministra Spraw Wewnętrznych o natychmiastowe wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób, które, dokonując tego rodzaju bezprawnych napaści, rozpalają społeczne napięcia i podważają wiarygodność przemian zachodzących w kraju. Wyrażamy przekonanie, że powołane do tego czynniki są w stanie zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w tego typu manifestacjach".

Rezolucja została przyjęta przez Senat przy 2 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska