Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Społeczno-zawodowe organizacje rolników - inicjatywa senacka (50. pos.)

Społeczno-zawodowe organizacje rolników - inicjatywa senacka (50. pos.)

1991-06-07

Zmiana ustawy
o Społeczno - Zawodowych Organizacjach Rolników
(inicjatywa ustawodawcza Senatu)

50. pos. Senatu RP w dniu 7 czerwca 1991 roku

 

Senator zwrócił uwagę na nieporozumienie wynikające z odrzucenia przez Sejm poprawki Senatu i przyjęcia poprawki posła Bentkowskiego (w art. 25 ust. 2). Poprawka ta miała na celu sprawić na rolnikach wrażenie, że oto w wyniku inicjatywy posła Bentkowskiego uzyskują oni prawo do prowadzenia sporów zbiorowych. Tymczasem ta poprawka nic a nic rolnikom nie dała, bo po to, aby mogła funkcjonować, należałoby uchylić przepisy o sporach zbiorowych zawarte w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Odrzucając poprawkę Senatu, Sejm sprowadził sprawę do tego, że rolnicy, jak uprawnień do prowadzenia sporów zbiorowych nie mieli, tak ich nadal nie mają. Wzrósł natomiast chaos legislacyjny.

Istnieje fasada - powiedział Senator, która ma udawać, że te prawa zostały rolnikom przyznane w ustawie o związkach zawodowych. Takie fasady należy burzyć. Uważam, że nasza senacka inicjatywa, przyznająca rolnikom legalne prawo do toczenia sporów zbiorowych i do organizowania protestów, jest ustawą o znaczeniu nie mniejszym niż ustawa o prowadzeniu sporów zbiorowych przez związki zawodowe.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska