Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Ustawy o Państwowej Straży Pożarnei i o ochronie przeciwpożarowej (52. pos.)

Ustawy o Państwowej Straży Pożarnei i o ochronie przeciwpożarowej (52. pos.)

1991-07-05

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

52. pos. Senatu RP w dniu 5 lipca 1991 roku

 

Ustawowy zapis regulujący czas pracy strażaka (art. 35) został, zdaniem Senatora Romaszewskiego, potraktowany jako non est. Wszystkie rozstrzygnięcia w tej sprawie pozostawiono kierownictwu. Nie zgodziła się z tym Komisja Praw Człowieka i Praworządności, która uważa, że istnieją podstawowe normy i ten element musi znaleźć uregulowanie w ustawie. Z kolei w uregulowaniach artykułu 59 powiada się, że wypadki przy pracy, które są w straży pożarnej istotnym problemem, i z tytułu wypadkowości właśnie przysługują strażakom szczególne uprawnienia i przywileje, zostaną uregulowane w odrębnej ustawie. Według Senatora Romaszewskiego oznacza to, że zostaną uregulowane ad Calendas Graecas. Zaproponował, aby wprowadzić zapis, że uprawnienia i przywileje dla strażaków będą takie same, jak dla funkcjonariuszy policji. To ważne, ponieważ obowiązująca ustawa wypadkowa jest skandaliczna i nie daje ludziom, którzy ulegli wypadkom przy pracy, w gruncie rzeczy żadnych uprawnień. Senator uważa, że po to, aby nie dyskryminować strażaków, poprawki muszą być przyjęte w ustawie już i w ten sposób za dwa tygodnie może być uregulowany problem wypadkowości w straży pożarnej.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej jest przyjmowana w szczególnych warunkach, kiedy Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przekształceniu go w cywilne Ministerstwo Administracji Publicznej. Militaryzowanie straży pożarnej wydaje się więc anachroniczne. Jednak, zauważył Senator, zmilitaryzowane zostały policja, UOP i służba graniczna. Nie było żadnych sprzeciwów co do szczególnych uprawnień tych zmilitaryzowanych służb. Zupełnie niezrozumiałe byłoby więc odmawianie przywilejów, które już zostały przyznane dla trzech służb, właśnie strażakom. Zdaniem Senatora, tworzenie szczególnego uprzywilejowania jest generalnie niesłuszne i należałoby to przeanalizować w kontekście wszystkich służb, ale w tym momencie ministerstwo winno pamiętać, że oprócz trzech już uprzywilejowanych ma jeszcze czwartą służbę, którą są strażacy.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska