Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Wprowadzenie częściowej odpłatności za sanatoria (52. pos.)

Wprowadzenie częściowej odpłatności za sanatoria (52. pos.)

1991-07-05

Ustawa o wprowadzeniu odpłatności
za koszty wyżywienia i zakwatetrowania
w sanatoriach uzdrowiskowych

52. pos. Senatu RP w dniu 5 lipca 1991 roku

 

Uwaga: Kwoty, o których Senator mówił w wystąpieniu są wyrażone w starych złotych. Aby uzyskać kwotę w nowych złotych należy kwotę w starych podzielić przez 10.000. Należy również pamiętać, że przy porównywaniu wydatków z 1990 roku z dzisiejszymi należy również wziąć pod uwagę zmiany wartości pieniądza w czasie.

Stajemy wobec podjęcia decyzji bardzo niepopularnej, ponieważ ogranicza te zdobycze socjalne, które już społeczeństwo ma - powiedział Senator i zauważył, że cała debata dotyczy rocznej oszczędności 160 miliardów, podczas gdy gospodarkę rządu po stronie dochodów cechuje niefrasobliwość tak daleko idąca, że występowanie z ustawą, która ma oszczędzić 160 miliardów jest całkowicie nieuzasadnione. Senator wnioskował o odrzucenie ustawy.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska