Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Ustawa o konyroli skarbowej (59. pos.)

Ustawa o konyroli skarbowej (59. pos.)

1991-10-10

Ustawa o Kontroli skarbowej

59. pos. Senatu RP w dniu 10 października 1991 roku

 

Od początku I kadencji Senatu mówi się o prywatyzacji gospodarki, handlu, przemysłu. Wszystko ma być działalnością prywatną i na to przeznacza się środki materialne. Jednak dopiero po dwóch latach pojawia się troska o to, jak będą zbierane podatki i ściągane dochody dla skarbu państwa – zauważył Senator Romaszewski.

Jeśli chodzi o system ściągania podatków przedsiębiorstw i od pracowników państwowych, sprawa jest jasna. Jednak głównym źródłem dochodów państwa ma być sektor prywatny. Tymczasem wystarczy wziąć do ręki prasę i poczytać o rozmaitych aferach, żeby zorientować się, że jest to dziedzina, która leży odłogiem. Zdaniem Senatora Romaszewskiego, ustawa o kontroli skarbowej jest o półtora roku spóźniona. Ponadto nie może być tak, że aparat skarbowy, którego zadaniem było niszczenie stu prywaciarzy na terenie województwa, podejmie w tej chwili trud ściągnięcia podatków z gospodarki prywatnej, która – zgodnie z założeniami – ma być dominująca.

Druga kwestia, którą uświadomił Senator, to konieczność rozbudowy aparatu represji i państwowego przymusu, bo taka jest treść omawianej ustawy - chodzi w niej o zbudowanie policji skarbowej. Jeśli nie wyposaży się jej w stosowne kompetencje i uprawnienia, pozbawi się tym samym możliwości działania.

Przyznając, że ustawa jest niedoskonała, Senator uznał ją za akceptowalną. Odniósł się do artykułów 17 i 36, które stanowią największe potencjalne zagrożenie dla praw obywatelskich. Stwierdził, że to, iż na przeprowadzenie kontroli, czyli przeszukania, wymagana jest zgoda prokuratorska, a sposób przeprowadzenia przeszukania regulują przepisy kodeksu karnego, stwarza dostateczne gwarancje. Z kolei zbieranie donosów, wynajmowanie agentów i płacenie im nie jest rzeczą piękną, ale zostały przyjęte ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa i o Policji, a w nich istnieje instytucja informatorów. Jest to zresztą instytucja akceptowana i działająca na całym świecie.

Według Senatora, ustawa będzie się docierać i zapewne będzie nowelizowana. Na pewno wiele zależeć będzie od kultury pracowników. Jednak ważne jest jej uruchomienie i dlatego Senator poparł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska