Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Zmiana ustawy o działalności gospodarczej (61. pos.)

Zmiana ustawy o działalności gospodarczej (61. pos.)

1991-10-23

Zmiana ustawy o działalności gospodarczej

61. pos. Senatu RP w dniu 23 października 1991 roku

 

Komisja Praw Człowieka została jako merytorycznie właściwa zobligowana do przedstawienia stanowiska w zakresie problematyki prawa człowieka w związku z tym, że ustawę o działalności gospodarczej prezentował minister spraw wewnętrznych, który był jej inicjatorem.

Zdaniem Senatora Romaszewskiego, który prezentował pogląd komisji, problem praw człowieka w ustawie o działalności gospodarczej polega przede wszystkim na ochronie prawa do prywatności i ochronie bezpieczeństwa ludzi. Na terenie Polski działa ponad półtora tysiąca firm detektywistycznych, ochrony mienia, ochrony bezpieczeństwa – całkowicie prywatnych, zatrudniających ponad 6 tys. pracowników. Na ogół są to byli, niezweryfikowani funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej. W ich posiadaniu znajduje się kilkaset sztuk broni palnej i gazowej. Do tego dochodzą bardzo dobre kontakty z policją i służbą bezpieczeństwa. Kontakty nieformalne, prowadzące często do demoralizacji i nielegalnych działań.

Ponadto Senator zauważył, że jeśli do ustawy policyjnej i do ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa słusznie wprowadza się nadzór prokuratorski nad stosowaniem tzw. środków technicznych w postaci podsłuchów, to nie można zezwolić na stosowanie tych podsłuchów bez żadnej kontroli osobom prywatnym, bo oznaczałoby to, że zaufanie do prywatnych firm detektywistycznych jest większe niż do policji państwowej i UOP. Dlatego za niezbędne Senator uznał za pożądane uprawnienia kontrolne dla ministra spraw wewnętrznych nad instytucjami koncesjonowanymi, w tym wytwórcami i dystrybutorami broni palnej i gazowej, oraz instytucjami zajmującymi się sprawami paszportowymi i wizowymi.

Nie dostrzegając możliwości odrzucenia ustawy i uznając, że zasługuje na przyjęcie bez poprawek, zarekomendował ją Senatowi.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska