Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Ustawa o podatku VAT (dotycząca wprowadzenia VAT na energię) (29 pos.)

Ustawa o podatku VAT (dotycząca wprowadzenia VAT na energię) (29 pos.)

1992-12-18

Ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym

29. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 18 grudnia 1992 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski poruszył sprawę opodatkowania surowców energetycznych i nośników energii 22% podatkiem VAT, pomimo, że w poprzednio przedstawianych projektach proponowana była stawka 7%.

Senator Romaszewski poruszył sprawę wpływu zwiększenia stawki na koszty przemysłu wydobywczego i hutnictwa, które są ogromnie energochłonne. Zdaniem Senatora takie podwyżki mogą poważnie pogorszyć konkurencyjność naszego górnictwa, a nawet być zagrożeniem dla jego egzystencji.

Kolejną troską Senatora był wpływ wprowadzenia 22% podatku VAT od energii na wzrost inflacji, ponieważ ceny energii wpływają na ceny niemalże wszystkich produktów i towarów. Dodatkowo Senator Romaszewski stwierdził, że wszelkie symulacje i obliczenia były wykonywane na etapie, na którym zakładano stawkę 7%, a więc ich wyniki bez przeprowadzenia dodatkowych analiz są wątpliwe.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 29 posiedzenie > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska