Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Oddłużenie rolnictwa polskiego (11 pos.)

Oddłużenie rolnictwa polskiego (11 pos.)

1992-04-30

Prawo bankowe i ustawa o NBP

11. Posiedzenie Senatu 2 kadencji, 30 kwietnia 1992 roku

 

Podczas debaty nad nowelizacją Prawa Bankowego i ustawy o NBP Senator Zbigniew Romaszewski zabrał głos mówiąc o oddłużeniu polskiego rolnictwa. Zdaniem Senatora jest to jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania. Protest rolników, niezależnie od jego kontrowersyjności, wykazał że przez dwa lata nie dopracowaliśmy się systemu stabilnego kredytowania rolnictwa, który zapewniał by jego rozwój i restrukturyzację.

Zdaniem Senatora obecna nowelizacja prawa bankowego powinna nie tylko rozwiązywać bezpośrednio doraźny problem oddłużenia tych protestujących, w gruncie rzeczy kilkuset, rolników, ale powinna, podejmować ten problem do końca. Właśnie w kierunku stworzenia stabilnego systemu kredytowania rolnictwa, jakim jest utworzenie Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa finansowanego z oprocentowania oprocentowania obowiązkowych rezerw, idą propozycje Ministerstwa Rolnictwa. Odwoływanie się tutaj do praktyki krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jest nieporozumieniem, ponieważ kraje te żyją jednak w zupełnie innych warunkach i daj Boże, żeby nasze rolnictwo otrzymywało takie dotacje, jakie uzyskują rolnicy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Innych propozycji stabilizacji warunków kredytowania nikt tutaj na tej sali nie przedłożył.

Podczas debaty Senator Zbigniew Romaszewski pytał również o poziom obowiązkowych rezerw i możliwości jego zmiany w razie poprawiania się sytuacji inflacyjnej i gospodarczej. Senator pytał również o sytuację finansową Agencji Rynku Rolnego zwłaszcza w sytuacji gdy część środków, które mogłyby zasilić Agencję trafiło do Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.

Więcej o dyskusji na tym posiedzeniu Senatu znajdziesz na stronach Senatu RP. Stenogramy posiedzeń z 2 kadencji w formie plików PDF znajdują się w archiwum.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska