Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Palenie tytoniu (17 pos.)

Palenie tytoniu (17 pos.)

1992-07-09

Inicjatywa ustawodawcza Senatu – projekt ustawy o przeciwdziałaniu szkodliwości używania tytoniu

17. posiedzenie Senatu 2 kadencji, w dniu 9 lipca 1992 roku

 

Od Redakcji: W tym miejscu należy zaznaczyć, że Senator Zbigniew Romaszewski pali papierosy.

Senator Zbigniew Romaszewski zabrał głos w dyskusji nad projektem ustawy. Senator mówił, że ustawa tego typu jest potrzebna, ponieważ nałóg palenia tytoniu przybiera w Polsce ogromne rozmiary i powinien być ograniczony zarówno ze względów zdrowotnych jak i ekonomicznych. Senator mówił: "… można to robić skutecznie tylko dzięki ustawie dobrej, w szczególności zaś, unikając szlachetnej nadgorliwości". Jakie są skutki wprowadzenia zbyt ostrych przepisów dotyczących palenia można się przekonać na warszawskim Okęciu. Na całym lotnisku obowiązuje zakaz palenia, a niedopałki walają się wszędzie: w filiżankach, na podłodze, w spodeczkach… Rozwiązaniem jest oczywiście wyznaczenie specjalnych miejsc przeznaczonych do palenia.

Senator Romaszewski wskazał również, że ustawa wymaga dopracowania wielu sformułowań. Na przykład precyzyjnego określenia co oznacza zdanie "pomieszczenie, w którym przebywa". Brak określenia, co owo przebywanie oznacza może doprowadzić do absurdu, na przykład w każdym biurowym pokoju przez kilka minut dziennie przebywa sprzątaczka, czy to wystarczy, aby z tego powodu zakazywać palenia w tym pomieszczeniu?

W projekcie są zawarte zapisy dotyczące zakazu promocji i reklamy wyrobów tytoniowych oraz zakaz wprowadzania do obrotu handlowego nowych produktów z tytoniu. W tej sprawie Senator powiedział: "(…) jeśli mówimy o względach zdrowotnych, a trzeba sobie jednak również zdawać sprawę, że badania nad tytoniem, ulepszaniem upraw, zmniejszaniem ilości nikotyny, zmniejszaniem ilości substancji smolistych w produktach tytoniowych postępują naprzód. Wobec tego nowe produkty tytoniowe wprowadzane na rynek są niewątpliwie znacznie lepsze. (…) Nie wyobrażam sobie, żeby można było zrezygnować z wprowadzania na rynek produktów o niższym wskaźniku nikotyny i niższej zawartości substancji smolistych. Czyżbyśmy musieli palić do końca życia "Sporty", a nie lepsze papierosy, jeżeli ktoś już musi palić?" (Od Redakcji: osoby, które nie pamiętają czasów PRL i początku lat dziewięćdziesiątych nie są w stanie wyobrazić sobie jakości większości gatunków papierosów sprzedawanych w Polsce.) Senator mówił, że konsekwencją jeśli jednak na rynek będą wprowadzane mniej szkodliwe "nowocześniejsze" papierosy jakaś akcja promocyjna była by jednak konieczna.

Na koniec Senator Romaszewski powiedział, że nie ma żadnych wiarygodnych danych na temat rozmiarów problemu palenie papierosów w Polsce. Żadne ze statystyk nie uwzględniają czarnego rynku (np. z przemytu, czy z nielegalnej produkcji), który co widać choćby "na oko" rozrósł się do ogromnych rozmiarów.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: 17 posiedzenie > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska