Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Ustawa o Rzecznikach Patentowych (27 pos.)

Ustawa o Rzecznikach Patentowych (27 pos.)

1992-11-26

Ustawa o rzecznikach patentowych

27. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 26 listopada 1992 roku

 

W trakcie debaty Senator Zbigniew Romaszewski wyraził obawy dotyczące sformułowania Art. 30 ust. 4, dotyczącego rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, który brzmi: "Rzecznik dyscyplinarny nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono, albo czyn nie zawiera znamion przewinienia, albo czyn nie stanowi przewinienia z powodu jego znikomego społecznego niebezpieczeństwa".

Wątpliwości Senatora Romaszewskiego wzbudził fakt, że rzecznik dyscyplinarny ma o tym orzekać jednoosobowo.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > pkt. 3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska