Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Grzywny nakładane w trybie mandatu (6 pos.)

Grzywny nakładane w trybie mandatu (6 pos.)

1992-02-07

O grzywnach nakładanych w trybie mandatu

6. Posiedzenie Senatu 2 kadencji, 7 lutego 1992 roku

 

Podczas dyskusji nad nowelizacją przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach Senator Zbigniew Romaszewski mówił, że kierowana przez niego Komisja Praw Człowieka i Praworządności przywróciła do ustawy zapis, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi sposób dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym. W Polsce jest ponad 20 instytucji mogących nakładać mandaty karne, dlatego jest konieczne by istniał organ, który wydrukuje bloczki mandatowe i będzie prowadził ich ewidencję.

Wiele kontrowersji budził również zapis, że 20% kwoty mandatów będzie pobierane na usprawnienie funkcjonowania tych jednostek. Komisja uściśliła ten przepis. W brzmieniu zaproponowanym przez Komisję mówił on, że kwoty wydatkowane na usprawnienie funkcjonowania poszczególnych instytucji Resortu Spraw Wewnętrznych, a więc na zakupy sprzętu, nie mogą w sumie przekroczyć 20% ogólnej sumy grzywien nałożonych w drodze mandatu. Dla zapobieżenia konfliktowi interesu Komisja dodała też zapis, że kwoty te nie mogą być przeznaczone na fundusz płac lub nagród.

Więcej o dyskusji na tym posiedzeniu Senatu znajdziesz na stronach Senatu RP. Stenogramy posiedzeń z 2 kadencji w formie plików PDF znajdują się w archiwum.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska