Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie (6 pos.)

Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka I czytanie (6 pos.)

1992-02-07

Inicjatywa ustawodawcza Senatu –
projekt ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych -
pierwsze czytanie

6. Posiedzenie Senatu 2 kadencji, 7 lutego 1992 roku

 

Na 6 posiedzeniu Senat rozpatrywał w pierwszym czytaniu projekt ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Inicjatywy ustawodawcze Senatu są rozpatrywane w trzech czytaniach na posiedzeniach plenarnych i dopiero uchwalone przez Senat jako projekty senackie wpływają do Laski Marszałkowskiej.

Senator Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę senatorów na jedną z konsekwencji uchwalenia tej ustawy. Ustawa ta tworzy w kraju regiony, które nie pokrywają się z podziałem administracyjnym. Może to doprowadzić do kolizji z działaniem delegatur Najwyższej Izby Kontroli. Obie te instytucje korzystając z takich samych uprawnień kontrolują regiony NIK z punktu widzenia generalnej polityki państwa i generalnego planu kontroli realizującego pewne cele państwa, pojmowanego jako całość, a RIO w tym planie nie uczestniczy i dokonuje kontroli z punktu widzenia regionu. Senator mówił, że należy bezwzględnie zapobiegać powstawaniu takich sprzeczności pomiędzy kompetencjami instytucji państwowych.

Wątpliwości budzi również sprawa budżetów RIO. Według projektu każda z Izb Regionalnych dołącza swój budżet do budżetu państwa na takiej zasadzie ja robią to instytucje centralne jak Kancelarie Sejmu i Senatu, Kancelaria Prezydenta… Sprawa ta jest o tyle ważna, że ustawa nie precyzuje kto i jak ma badać budżety Izb. Uregulowanie takie stworzy silne i niezależne instytucje regionalne. Senator powiedział, że nie jest przeciwny regionalizacji kraju, ale regionalizację należy przeprowadzać świadomie, a nie niechcący i przy okazji.

Senator Zbigniew Romaszewski zauważył również, że według zapisów projektu do zadań RIO należy również wydawanie opinii o możliwości spłaty przez gminę kredytu na wniosek banku innego niż wykonującego bankową obsługę budżetu gminy. Takie usługi wykonywane przez prywatne firmy są bardzo wysokopłatne i nie ma powodu, żeby RIO wykonywały je za darmo na rzecz prywatnych firm. Ustawa nie precyzuje również odpowiedzialności budżetu państwa za taką ekspertyzę. Takie regulacje mogą pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Senator Romaszewski zwrócił również uwagę na zapis, że RIO prowadzą działalność „doradczo – szkoleniową”, który zdaniem Senatora musi zostać albo doprecyzowany, albo skreślony.

Więcej o dyskusji na tym posiedzeniu Senatu znajdziesz na stronach Senatu RP. Stenogramy posiedzeń z 2 kadencji w formie plików PDF znajdują się w archiwum.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska