Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie (8 pos.)

Regionalne Izby Obrachunkowe - inicjatywa senacka II czytanie (8 pos.)

1992-03-06

Inicjatywa ustawodawcza Senatu –
projekt ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych -
drugie czytanie

8. Posiedzenie Senatu 2 kadencji, 6 marca 1992 roku

 

Na 8 posiedzeniu Senat powrócił od ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Inicjatywy ustawodawcze Senatu są rozpatrywane w trzech czytaniach na posiedzeniach plenarnych i dopiero uchwalone przez Senat jako projekty senackie wpływają do Laski Marszałkowskiej.

Senator powrócił do poprzednio podnoszonego problemu dokonywania przez RIO analizy wypłacalności gminy wydawanej na zlecenie banku komercyjnego innego niż obsługujący budżet tej gminy. Senator mówił: „Izba obrachunkowa jest instytucją budżetową, za jej działalność płaci skarb państwa. Jeśli bank komercyjny decyduje się na udzielenie komuś kredytu, to chciałby uzyskać ekspertyzę o jego wypłacalności, ale powinien za tę ekspertyzę zapłacić. Jej wykonanie to ciężka, trwająca wiele godzin praca. Banki za takie rzeczy liczą sobie sumy idące nie w miliony, a nawet w setki milionów złotych (stare złote – przypis Redakcji), w zależności od wielkości podmiotu, którego analizę trzeba przeprowadzić. Na dodatek trzeba pamiętać, że jak się wydaje opinię, to się za tę opinię odpowiada. A kto będzie odpowiadał za skutki wydania tej opinii? Czy na przykład bank komercyjny będzie mógł zaskarżyć Izbę Obrachunkową i skarb państwa o pokrycie szkód, jakie powstały z wadliwie wydanej opinii? Czy my to nakładamy na skarb państwa?”

Senator Zbigniew Romaszewski powiedział, że jest gorącym orędownikiem nowelizacji ustawy o NIK zamiast tworzenia nowego bytu izb obrachunkowych. W końcu – mówił Senator – istnieje Najwyższa Izba Kontroli, sprawująca generalnie kontrolę w państwie. Czy nie byłoby prostszym rozwiązaniem organizacyjnym przekazanie tych funkcji istniejącym już delegaturom NIK, powierzenie im tych minimalnych środków, jakie były w tej chwili przewidziane na zwiększenie personelu, i wydzielenie w ramach delegatur pewnych komórek.

Senator mówił dalej, że w tej chwili rzeczywiście istnieje pilna potrzeba stworzenia uregulowań co do kontroli instytucji komunalnych. Ustawa o NIK w ogóle nie przewiduje obecnie żadnej kontroli gospodarki komunalnej. RIO wypełnią tę lukę, ale Senator mówił, że to rozwiązanie nie jest najlepsze.

Więcej o dyskusji na tym posiedzeniu Senatu znajdziesz na stronach Senatu RP. Stenogramy posiedzeń z 2 kadencji w formie plików PDF znajdują się w archiwum.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska