Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Nowelizacja Budżetu na rok 1992 - zaleglości w wypłatach odszkodowań dla represjonowanych (25 pos.)

Nowelizacja Budżetu na rok 1992 - zaleglości w wypłatach odszkodowań dla represjonowanych (25 pos.)

1992-10-29

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 1992

25. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 29 października 1992 roku

 

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

"Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Chciałem zabrać głos w dwóch kwestiach. Jedna to kwestia bardzo szczególna, o której uwzględnienie gorąco prosiłbym Wysoki Senat. Chodzi o uchwałę Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczącą poprawek w budżecie. Sądzę, że zawarte w sprawozdaniu pani senator wnioski poszczególnych komisji powinny zostać rozpatrzone, przegłosowane i włączone jednak do ostatecznej uchwały Senatu. I w tym kierunku zmierza również mój wniosek, dotyczący uchwały Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Wysoki Senacie! Powiedziałbym, że w sytuacji, gdy pani premier deklaruje państwo prawa i umacnianie praworządności, sprawa jest żenująca. Chodzi o systematycznie rosnące zadłużenie w dziedzinie odszkodowań przyznanych przez sądy ofiarom stalinizmu. Przyjęto taką ustawę, m.in. z inicjatywy Senatu, a przysądzone odszkodowania nie są płacone. Na koniec bieżącego roku zadłużenie resortu sprawiedliwości wyniesie z tego tytułu 280 mln zł. W związku z tym nasza propozycja jest taka... Może zacytuję uchwałę: "Komisja postuluje zobowiązanie Ministerstwa Finansów do przeznaczenia 280 mld zł z rezerwy na odszkodowania skarbu państwa - są to rezerwy celowe, część 83 projektu budżetu - na pokrycie zobowiązań Ministerstwa Sprawiedliwości z tytułu przyznanych przez sądy odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych."

Myślę, że to dotyczy osób znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych, bardzo często dotyczy ludzi w podeszłym wieku. I jeżeli nasze ustawy mają mieć jakikolwiek sens, to jednak tego rodzaju zobowiązania powinny być realizowane.

A teraz druga sprawa. Proszę państwa, nie będę powracał do dosyć żenującej kwestii deficytu budżetowego, który na początku tego roku musiał wynosić dokładnie 5%, bo już 5,1% powodowałoby destabilizację państwa. Dzisiaj natomiast może wynosić już 8% i przypuszczalnie założenie 8,5% powodowałoby również destabilizację państwa. Nie zamierzam się nad tym znęcać, natomiast chciałem zauważyć jedną rzecz. My w zasadzie nie mamy dotychczas informacji o wykonaniu budżetu za trzy kwartały. W związku z tym jeśli przyjmiemy hipotetycznie, że mieliśmy do czynienia z mniej więcej rytmicznym wykonywaniem budżetu - a nie ma powodów, żeby sądzić, że tak nie było - to, proszę państwa, deficyt czwartego kwartału nie wynosi 8%, tylko 5% plus 4 razy 3; czyli minimum 17% budżetu czwartego kwartału nie znajduje pokrycia w środkach państwa.

Czy to nie grozi inflacją? Czy rzeczywiście przewidziane środki na zwiększenie pokrycia deficytu dadzą się zrealizować w ciągu czwartego kwartału? Nie jestem finansistą i nie znam się na tym, niepokoi mnie natomiast liczba zbliżająca się do 1/5 budżetu w czwartym kwartale; zaczyna być już naprawdę bardzo duża. Prosiłbym o wyjaśnienia w tej sprawie.

Dziękuję bardzo."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 25 posiedzenie > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska