Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Wniowsk o zmianę porządku dziennego i zmianę Regulaminu Senatu (21 pos.)

Wniowsk o zmianę porządku dziennego i zmianę Regulaminu Senatu (21 pos.)

1992-09-10

Wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o zmianę Regulaminu Senatu

21 posiedzenie Senatu 2 kadencji, 10 września 1992 roku

 

W porządku dziennym 21 Posiedzenia Senatu zapisano debatę i głosowania nad dwoma ustawami zmieniającymi Konstytucję. Senator Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę Izby na obecnie obowiązujące uregulowania regulaminowe, które stanowią, że wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące zmian Konstytucji muszą zapadać większością 2/3 głosów, w przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Senat nie zajął stanowiska. Taka sytuacja łatwo może prowadzić do stanu, w którym z początku upada wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (popiera go mniej niż 2/3 Senatorów), następnie (z powodu poparcia każdej z poprawek przez mniej niż 2/3 Senatorów) Senat nie zajmuje stanowiska w sprawie poprawek, czyli de facto przechodzi wniosek, który upadł w pierwszym głosowaniu.

Senator mówił o tym słowami:
"„… wychodzi na to, że Senat nie zajął stanowiska. A przecież Senat aż nadto zajął stanowisko w tej sprawie!
W związku z tym wydaje mi się, że rzeczą podstawową i poprzedzającą przyjmowanie ustaw konstytucyjnych jest stworzenie przez Senat narzędzi do tego celu.
Nie jest to kwestia koniunkturalna. Po prostu ten zapis jest sprzeczny z logiką wywodzącą się jeszcze od Arystotelesa. Jest to pomysł czysto dialektyczny."

Senator Zbigniew Romaszewski złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o zmianę Art. 4 Regulaminu Senatu.

Więcej o dyskusji w tej sprawie na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 21 posiedzenie

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska