Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / O narodowych funduszach inwestycyjnych i icgh prywatyzacji (39 pos.)

O narodowych funduszach inwestycyjnych i icgh prywatyzacji (39 pos.)

1993-05-07

Ustawa o narodowych funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji

39. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 7 maja 1993 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski w bardzo krótkiej wypowiedzi zauważył: „(...) usłyszałem o tym, iż ustawa jest spójna i w związku z tym nie można wnosić poprawek, pan senator nie przedstawił nam żadnego argumentu dowodzącego, że którakolwiek z poprawek tę spoistość łamie. Dlaczego, na przykład, odpowiedzialność przy powszechnej prywatyzacji ma być inna niż w kodeksie cywilnym i jeżeli ją wprowadzamy, to w tym momencie łamiemy spoistość? Czy ta prywatyzacja jest wprowadzana w sposób szczególnie nieodpowiedzialny? O co tu chodzi? Na czym ta spoistość ma tutaj polegać?”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 39 posiedzenie > pkt. 8

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska