Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad (35 pos.)

Uchwała w sprawie przyspieszenia budowy autostrad (35 pos.)

1993-03-05

Debata nad projektem uchwały
w sprawie przyspieszenia budowy autostrad w Polsce

35. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 5 marca 1993 roku

 

W toku debaty Senator Zbigniew Romaszewski mówił (wypowiedź zamieszczamy w jej oryginalnym brzmieniu):

"Kiedy mówimy o przyspieszonym programie budowy autostrad, dotykamy niezwykle istotnego elementu polskiej gospodarki. Myślę, że w chwili obecnej, w chwili integrowania się Europy, nasze przekleństwo położenia pomiędzy Niemcami i Rosją może się stać naszym błogosławieństwem i posłużyć rozwojowi polskiej gospodarki. Właśnie położenie między Wschodem a Zachodem to ten atut, który może naszą gospodarkę postawić na nogi. Uważam jednak, że to może zostać wykorzystane tylko wtedy, jeśli dla kontaktów Wschodu z Zachodem stworzymy odpowiednią infrastrukturę gospodarczą.

Z tego też powodu uważam, że program budowy autostrad jest jednym z istotniejszych i pilniejszych programów, jakie są w tej chwili do zrealizowania. Ale program ten ma również drugi, niezwykle ważny aspekt: jest to problem ożywienia polskiej gospodarki. Bo tu nie chodzi wyłącznie o problem sieci drogowej, ale chodzi również o problem, na przykład, przemysłu ciężkiego. Wielokrotnie na tej sali były podnoszone problemy naszego przemysłu zbrojeniowego, który nie może znaleźć dla siebie zatrudnienia, czy problemy naszego przemysłu ciężkiego. I tu możemy powiedzieć, że szeroki program budowy autostrad jest otwarciem drzwi właśnie dla przemysłu ciężkiego, na przykład właśnie dla Huty Stalowa Wola, producenta ciężkich maszyn budowlanych. To jest otwarcie możliwości produkcji dla hut. To jest pewna droga rozwiązania problemu przemysłu ciężkiego, przeżywającego w tej chwili kryzys na całym świecie.

Dlatego uważam program budowy autostrad za pewnego rodzaju klucz do ożywienia gospodarczego. (...) Uważam, że program ten powinien stać się właśnie środkiem ożywienia gospodarczego i złagodzenia czy rozładowania skutków bezrobocia.

Toteż wydaje mi się, że niezależnie od faktu, iż ustawa, którą będziemy niedługo przyjmowali, przewiduje wykorzystanie zarówno krajowych wykonawców, jak i surowców przy budowie dróg, celowym byłoby wprowadzenie do uchwały takiego punktu, który jednoznacznie precyzowałby i podkreślał również ten aspekt programu budowy autostrad. Proponowałbym wprowadzenie tu jako punktu ósmego, z przenumerowaniem pozostałych punktów, następującego postulatu: „maksymalne wykorzystanie krajowych wykonawców, a także surowców, materiałów i maszyn budowlanych”. Wydaje mi się, że to by akcentowało ten bardzo istotny aspekt, o którym chciałem mówić. (...) Nie mówimy o ustawie i nie musimy znaleźć rozwiązania wszystkich problemów, które się pojawiają przy budowie autostrad. Chcemy w tej uchwale te sprawy pokazać, chcemy to po prostu zasygnalizować, postawić problem autostrad jako problem ożywienia gospodarczego kraju."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 35 posiedzenie > pkt. 3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska