Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / II Kadencja Senatu RP 1991 - 1993 / W sprawie różnych aspektów protokołowania posiedzeń komisji senackich (35 pos.)

W sprawie różnych aspektów protokołowania posiedzeń komisji senackich (35 pos.)

1993-03-04

Uchwała Senatu w sprawie zasad
i trybu zgłaszania kandydatów
oraz powoływania członków na pierwszą kadencję
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

35. posiedzenie Senatu 2 kadencji, 4 marca 1993 roku

 

Przy okazji debaty nad projektem uchwały Senator Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę, że współczesne możliwości techniczne pozwalają na nagrywanie posiedzeń komisji na wideo. Wszyscy senatorowie będą je mogli obejrzeć, kiedy przyjadą przed posiedzeniem. Posłuchanie, co ludzie mówią i jakie przedstawiają programy, jest lepsze niż sprawozdanie.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 2 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 35 posiedzenie > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska