Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Podatek dochodowy (3 pos.)

Podatek dochodowy (3 pos.)

2001-11-16

O podatku dochodowym

3. posiedzenie Senatu - 16 listopada 2001

 

Nazywamy ten podatek dochodowym od osób fizycznych. Ale jest to generalnie podatek od dochodów z pracy, zasiłków, rent i emerytur - konstatuje senator Romaszewski. - Jest niezwykle charakterystyczne, że przez tyle lat podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zasadzie nie zostały objęte dochody kapitałowe. Mamy dwa rozwiązania: albo powiedzieć, że taki podatek jest zbyteczny i przejść na podatki pośrednie, albo wprowadzić rzeczywisty podatek od dochodów osób fizycznych, obejmujący również kapitał. Senator sądzi, że opodatkowaniu powinny podlegać w szczególności dochody giełdowe. Jest znamienne - podkreśla - że można zamrozić w podatku odpisy od składki na ubezpieczenia zdrowotne do wysokości 7,75%, natomiast nie sposób uchylić całkowicie fantastycznej ulgi podatkowej, która została przyznana w świecie kapitałowym w zeszłym roku. Okazuje się, że są święte krowy, do których pieniędzy w ogóle nie można sięgnąć. Do tych pieniędzy musimy sięgnąć dlatego, że obywatele pieniędzy nie mają - mówi senator. Ponad 50% obywateli ma dochody poniżej minimum socjalnego. Jak mogą oszczędzać, jeżeli zostali pozbawieni takich możliwości?

Perspektywicznie senator proponuje rozszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego aż do minimum socjalnego, do strefy w ogóle nieopodatkowanej. Podkreśla, że ściąganie podatków od zasiłków po to, żeby je za chwilę płacić, jest nonsensem. Druga propozycja senatora to uproszczenie podatku, bowiem system tak kazuistyczny, jak nasz, musi bezwzględnie prowadzić do nadużyć.

Największe zastrzeżenia ma senator do ulgi mieszkaniowej, ponieważ narzuca ona termin trzech lat, w którym trzeba zakończyć budowę i konieczność korzystania z kredytu bankowego. Tymczasem wiele osób rzeczywiście biednych buduje domy własnymi siłami, własną pracą. Do tej pory korzystały z ulgi, a teraz nie będą mogły. Ulga ta jest różna dla różnych osób, bo dla jednych może wynieść 20%, dla innych 30%, a dla jeszcze innych 40%. Senator postrzega to jako poważny mankament. Ale muszę też powiedzieć- dodaje - że nie dziwię się, iż w tak krótkim czasie powstał przepis, który jest przepisem złym.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 3 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska