Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Agencja rozwoju przedsiębiorczości (17 pos.)

Agencja rozwoju przedsiębiorczości (17 pos.)

2002-05-22

O Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

17. posiedzenie Senatu - 22, 23 maja 2002

 

Senator Romaszewski wnosi o sprecyzowanie założeń Europejskiego Funduszu Społecznego i o wyjaśnienie, dlaczego jest on włączany do agencji, która ma w nazwie tylko przedsiębiorczość. Czy Europejski Fundusz Społeczny jest programem? Czy można go zaliczyć do programów rozwoju gospodarki ? - docieka - tak skupiliśmy się na gospodarce, że przestaliśmy dostrzegać problemy społeczne.

Zabierając głos w dyskusji, senator dodaje, że jest czymś bardzo niepokojącym, jeżeli w instytucji, która ma podejmować problemy społeczne, jak tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich, można się obywać bez przedstawicieli związków zawodowych.

Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek ministra właściwego do spraw pracy powołuje trzech członków rady. We wniosku minister właściwy do spraw pracy uwzględnia kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Jest rzeczą szokującą - mówi senator - kiedy okazuje się, że przy komisji trójstronnej, która ma być miejscem porozumienia związków zawodowych i pracodawców, jedna strona w ogóle nie jest uwzględniana. Polityka antyzwiązkowa, która jest prowadzona, zaczyna być bardzo, ale to bardzo niepokojąca. Jak w akcie, który ma rozwiązywać problemy społeczne, tak poważne instytucje można pomijać.

W tej sytuacji senator Romaszewski nie widzi możliwości poparcia ustawy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 17. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska