Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Drogi krajowe (37 pos.)

Drogi krajowe (37 pos.)

2003-04-02

Wokól ustawy o szczególnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych

37. posiedzenie Senatu - 2, 3 kwietnia 2003

 

W dyskusji nad ustawą o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych senator Romaszewski zwrócił uwagę na jeden z zapisów ustawy, który w sprawie inwestycji lokalizowanych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, itp. nakazywał wystąpić o opinię do ministra ochrony środowiska. Senator powiedział, że każdy z parków narodowych jest utworzony ustawą, jest ustawa o parkach narodowych i jedyna zgodna z prawem treść takiej opinii jest zapisana w tych ustawach, które zabraniają prowadzić działalności gospodarczej na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody. Minister może jedynie w takiej sytuacji próbować napisać nowelizację ustawy.

W ustawie znalazł się również zapis, że wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek - powoływanego w tej ustawie państwowego Przedsiębiorstwa Drogi Krajowe - uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Senator Romaszewski zwrócił uwagę, że sprawa budowy dróg to zawsze jest sprawa interesów gospodarczych. Gospodarka generalnie rzecz biorąc jest prywatna, więc dlaczego wojewoda ma się kierować czyimś interesem prywatnym? Jest to zasadnicza nierówność stron. Ktoś ma gospodarstwa, a ktoś inny chce w tym miejscu budować drogę. Taki zapis musi być dokładnie doprecyzowany.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 37 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska