Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Mandat posła i senatora (43 pos.)

Mandat posła i senatora (43 pos.)

2003-07-09

O wykonywaniu mandatu posła i senatora
nowelizacja ustawy

43. posiedzenie Senatu - 9, 10 lipca 2003

 

Nowelizacja wprowadza możliwość uchylania immunitetu parlamentarnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Senator przypomniał sens ustanowienia immunitetu, który służy do ochrony wolności słowa i działalności parlamentarzysty. Immunitet nie jest nowością, ponieważ funkcjonuje już od tysięcy lat, od czasów starożytnego Rzymu. Obecnie parlament znalazł się pod szczególnym naciskiem mediów, głoszących liberalny populizm, mający na celu obniżenie prestiżu demokracji przedstawicielskiej i niniejsza ustawa została napisana jako reakcja na tę ofensywę medialną. Koncentrowanie się na problemie immunitetu parlamentarnego jest więc niepokojące, ponieważ (oprócz 560. parlamentarzystów) z immunitetów korzysta również wiele tysięcy sędziów i prokuratorów, a z immunitetu przedmiotowego korzystają również adwokaci.

Obecnie wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem ministra sprawiedliwości. Tak było, tak jest i tak być powinno. Nowelizacja wprowadza regulację, że każdy może wystąpić o uchylenie immunitetu, jeżeli zamierza ścigać posła lub senatora z oskarżenia prywatnego, czyli oskarżenia o pomówienie, zniewagę, naruszenie nietykalności osobistej i wreszcie naruszenia czynności narządów na mniej niż siedem dni. Ta regulacja stawia interes poszczególnego obywatela wyżej niż interes publiczny i stwarza szczelinę dla ścigania przestępców z oskarżenia publicznego przez prokuratora generalnego oraz otwiera wierzeje dla pieniactwa.

Senator Romaszewski złożył poprawkę, by w sprawach z oskarżenia prywatnego przyjąć ograniczającą procedurę, w której wniosek docierał by do marszałka, który może nadać sprawie bieg. W przeciwnym wypadku sprawa musiałaby poczekać cztery lata, nie przedawniając się, bo takie przedawnienie zostało wstrzymane konstytucyjnie.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 43 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.5

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska