Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Referendum ogólnokrajowe (40 pos.)

Referendum ogólnokrajowe (40 pos.)

2003-05-14

O referendum ogólnokrajowym

40. posiedzenie Senatu - 14 maja 2003

 

Senator Romaszewski zaznaczył, że ustawa ta była uchwalona kilka tygodni wcześniej i już jest nowelizowana. Nasze państwo jest chore na nadmiar uregulowań legislacyjnych. Kiedy się mówi o złym prawie, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to sytuacja zastana, ale z którą niewątpliwie należałoby zerwać. Kiedy w latach osiemdziesiątych przystępowaliśmy do tworzenia prawa państwa demokratycznego, nie było utartej praktyki społecznej, by prawo mogło na niej bazować. Wtedy prawo było właściwie przepisywane z wzorców zachodnich. Po uchwaleniu okazywało się, że to prawo nie pasuje do naszych realiów, wobec czego było nowelizowane. W efekcie w naszym kraju utarła się taka praktyka, że ustawy straciły swoją wagę i zaczęły de facto pełnić rolę aktów wykonawczych. Prawo było uchwalane pod poszczególne wydarzenia, a ta ustawa jest szczególnie rażącym przykładem.

Ustawa ta jest uchwalana na tle generalnej, bardzo daleko sięgającej krytyki ciał stanowiących prawo: Sejmu i Senatu, ich wyjątkowo niskiego prestiżu, generalnej pretensji całego społeczeństwa do posłów i senatorów i generalnego, bardzo głębokiego przekonania, że mamy złe prawo, prawo źle stanowione. Pospieszne przyjmowanie ustaw prowadzi do instrumentalizacji prawa i do podważenia jego wagi. Tego rodzaju działania polegające na dostosowaniu prawa do koniunkturalnych wydarzeń, niezależnie od ich wagi, niszczą system prawny. Powodem uchwalania tej ustawy jest zapewnienie warunków wstąpienia do Unii Europejskiej, zapewnienie dostatecznej frekwencji, ażeby zgodnie z przepisami konstytucyjnymi mogło dojść do ratyfikacji. To jest kwestia, o którą wszyscy walczą.

Ustawa o referendum krajowym ma poważne błędy, nie obejmowane tą nowelizacją. Ustawa, która w naszym "przeżartym korupcją" kraju w ogóle nie reguluje finansowania kampanii wyborczej jest bardzo złą ustawą i spowoduje rozpływanie się przeznaczonych na cele referendalne pieniędzy z Unii Europejskiej w bardzo dziwnych kierunkach.

Rozważanie, czy nowelizacja tej ustawy na dwa tygodnie przed referendum jest zgodna z konstytucją nie ma sensu. Przyjmowanie takich ustaw jest po prostu sprzeczne z dobrym smakiem.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 40 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska