Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / W sprawie strajku w kopalni "Silesia" do Ministra gospodarki (41 pos. 29.05.2003)

W sprawie strajku w kopalni "Silesia" do Ministra gospodarki (41 pos. 29.05.2003)

2003-05-29

Oświadczenie

Dotyczące strajku w kopalni "Silesia"
skierowane do Ministra Gospodarki i Pracy,
wygłoszone na 41. posiedzeniu Senatu V kadencji
w dniu 29 maja 2003 roku.

 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do ministra gospodarki i pracy, a wiąże się ono z tematyką, którą podniosła już pani senator, bo dotyczy strajku w kopalni "Silesia".

Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, że takie wydarzenie, wydarzenie, które może skutkować bardzo głębokim protestem, jest systematycznie lekceważone i odsuwane od opinii publicznej. W tej chwili mamy już strajk w kopalni "Silesia", gdzie na dole jest nie mniej niż trzystu górników. Do tego strajku włączają się kolejne kopalnie. Strajk ten będzie wędrował po Śląsku i myślę, że najwyższy czas, aby minister poinformował społeczeństwo i parlamentarzystów, jakie są plany dotyczące zamykania kopalń. Nie jest rzeczą dopuszczalną utrzymywanie ludzi w niepewności. Jest rzeczą niezbędną, aby ludzie znali swoją przyszłość, niezależnie od tego, kiedy i jak będą głosować w sprawie Unii Europejskiej.

Obecne zachowanie przypomina mi nieco zachowania z czasów PRL, kiedy mówiono, że gdzieniegdzie nastąpiły zatrzymania ruchu, gdzieniegdzie nastąpiły przerwy w pracy. Potem był Sierpień. Myślę, że tę praktykę znamy i nie powinniśmy do tej praktyki powracać.

Dla mnie rzeczą szokującą jest również to, za co oczywiście pan minister nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że niewidzialna ręka rynku, jako gospodarz mediów, okazuje się nie mniej sprawnym cenzorem niż administracja. Dzisiejsze gazety nie przyniosły żadnych informacji na temat narastających strajków na Śląsku. Dziękuję bardzo.

 

Odpowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 2003-06-23

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego na 41 posiedzeniu Senatu w dniu 29 maja 2003 r. w sprawie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia", uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Protest górników w KWK "Silesia" został zakończony. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia i życia górników podpisał w dniu 3 czerwca br. porozumienie z protestującymi górnikami gwarantując, że w okresie od 2003-2006 nie rozpocznie się likwidacja KWK "Silesia" ani przekazanie jej do innych podmiotów gospodarczych celem likwidacji.

Strajk górników w kopalni "Silesia" należy jednak traktować jako protest przeciwko podjętym działaniom restrukturyzacyjnym. Był on formą nacisku na utrzymanie istniejącego, nieefektywnego stanu sektora górniczego.

Zaniechanie działań restrukturyzacyjnych groziłoby zapaścią dla całego sektora. Spółki węglowe nie wytrzymają bowiem prowadzenia eksploatacji złóż węgla zalegającego w trudnych warunkach geologicznych, stwarzających zagrożenia dla załóg górniczych oraz generujących wysokie koszty produkcji. Nie trzeba dodawać, że prowadzenie wydobycia węgla w warunkach wymuszających wysokie koszty produkcji przy istniejącej jego nadpodaży jest niecelowe.

Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji technicznej mającej na celu dostosowanie zdolności wydobywczych do popytu oraz warunków eksploatacji. Proces ten napotyka jednak na opór społeczny.

Dlatego niezbędnym jest wdrożenie mechanizmów aktywizujących i osłonowych gwarantujących bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku. Proponowany system osłonowo aktywizujący będzie wspierał działania realizowane w tej kwestii przez zarządy spółek węglowych.

Wszelkie decyzje zarządów spółek węglowych w zakresie likwidacji i wygaszania zdolności produkcyjnych w kopalniach, zostaną podjęte z uwzględnieniem ekonomiczno społecznych skutków tego procesu, sytuacji kopalń oraz w oparciu o wyniki prac Zespołu Ekspertów.

Projekty zmian legislacyjnych, dzięki którym te założenia zostaną wdrożone są obecnie opracowywane w MGPiPS.

Z poważaniem
Jerzy Hausner
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska