Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Biokomponenty w paliwach (47 pos.)

Biokomponenty w paliwach (47 pos.)

2003-10-22

Biokomponenty stosowane w paliwach płynnych

47. posiedzenie Senatu - 22 października 2003

 

Pytanie, które zadał senator Romaszewski dotyczyło możliwej korupcji wokół tworzenia rezerw państwowych stanowiących ogromną część rynku, gdyż decyzje dotyczące tego, czy rezerwę mają stanowić paliwa z biokomponentami, czy bez nich, będą uznaniowe. Chodzi tu o miliardy złotych, a jesteśmy krajem bardzo zagrożonym korupcją. Zdaniem Senatora Romaszewskiego jest to bardzo niebezpieczny zapis.

Drugie pytanie dotyczyło spraw technicznych związanych z przechowywaniem biokomponentów (w swoim wystąpieniu przedstawiciel rządu sugerował, że istnieje możliwość rozkładania się etanolu zawartego w paliwach).

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 47 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska