Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Biokomponenty (44 pos.)

Biokomponenty (44 pos.)

2003-08-05

O biokomponentach

44. posiedzenie Senatu - 5, 6, 7 i 8 sierpnia 2003

 

O biokomponentach stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. Senator Romaszewski zauważył, że poza fasadą wszelkich argumentów merytorycznych, widoczna jest niezwykle namiętna niechęć wszelkich mediów do biopaliw, co świadczy o ścieraniu się dwóch lobbingów. W związku z tym powinna być publicznie znana lista zarówno beneficjentów ustawy, jak i lista podmiotów mających na wprowadzeniu ustawy stracić (Grupa Lotos, Orlen, importerzy lub jeszcze inne podmioty).

Druga sprawa, na którą zwrócił uwagę Senator, to upoważnienie Rady Ministrów do określania minimalnej ilości poszczególnych biokomponentów w paliwach w poszczególnych latach, nie precyzując jednocześnie kryteriów, które Rada Ministrów miałaby stosować. Decyzje te będą się przekładać na miliardy złotych rocznie. Wystawi to Radę na bardzo silne działania lobbingowe. Senator mówił, że w polskich warunkach może być to bardzo niebezpieczne.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 44 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.16

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska