Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Przejęcie przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS wobec OFE (44 pos.)

Przejęcie przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS wobec OFE (44 pos.)

2003-08-05

O przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS

44. posiedzenie Senatu - 5, 6, 7 i 8 sierpnia 2003

 

O przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) Ustawa była uchwalana w związku z wynoszącymi ok. 10 miliardów złotych zaległościami w przekazywaniu do OFE składek na tzw. II filar przez ZUS. Ponieważ nie było możliwości wypłacenie takiej sumy w gotówce projekt przewidywał przekazanie OFE obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Senator Romaszewski pytał o różnicę pomiędzy wynikami finansowymi OFE, a oprocentowaniem obligacji, które miały by być do OFE przekazane. Senator obawiał się, że ustawa zrobi specjalny prezent OFE kosztem Skarbu Państwa. Senator zadał również pytanie o groźbę przekroczenia konstytucyjnego progu deficytu budżetowego, który jest określony na 60% PKB, a obecnie przekroczył już 50%. Wyemitowanie wymienionych w ustawie obligacji niebezpiecznie zbliży polski dług publiczny do konstytucyjnego ograniczenia.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 44 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska