Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Nabywanie nieruchomości (45 pos.)

Nabywanie nieruchomości (45 pos.)

2003-09-18

O nabywaniu nieruchomości - inicjatywa senacka

45. posiedzenie Senatu - 18, 19 września 2003

 

W poprzednich kadencjach senator Romaszewski był twórcą kilku nowelizacji ustaw mieszkaniowych. Senator brał również aktywny udział w pracach Komisji Ustawodawstwa i Praworządności nad obecną nowelizacją. Nowelizacja jest kolejną, podjętą przez Senat inicjatywą legislacyjną mającą na celu rozwiązanie problemu mieszkańców mieszkań zakładowych sprzedanych nie najemcom, lecz prywatnym inwestorom często za abstrakcyjną cenę na przykład po 5 zł za 1 m2. Większość mieszkań zakładowych nie stanowiła dowolnej własności zakładu pracy, ponieważ ich budowa była finansowana z funduszów socjalnych, a ludzie, którzy łożyli na fundusz socjalny, zostali z jego owoców wywłaszczeni. W mieszkaniach tych mieszka dziś mniej więcej pół miliona ludzi. Teraz, gdy czynsze będą deregulowane, kiedy ograniczamy ochronę lokatorów, te osoby mogą się znaleźć na bruku.

Obecna nowelizacja dotyczyła głównie dwóch spraw: wprowadzenia prawa pierwokupu dla najemców sprzedanych mieszkań zakładowych, jeśli nastąpiło naruszenie prawa pierwszeństwa w nabyciu tego mieszkania, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz wprowadzała preferencyjne zasady nabywania tych mieszkań przez najemców, jeśli w okresie od wejścia w życie ustawy o zasadach zbywania mieszkań zakładowych, do dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszej ustawy właścicielem jest spółka, w której kiedykolwiek w tym okresie podmiotem dominującym był Skarb Państwa. Chodzi o sytuację, gdy zbywca nie spełnił wymogów ustawowych wobec najemcy i nie przedstawił mu oferty nabycia mieszkania na zasadach pierwszeństwa.

Projekt został skrytykowany przez szefa Urzędu Mieszkalnictwa. Senator Romaszewski pytał, jak Urząd Mieszkalnictwa zamierza rozwiązywać ten problem.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 45 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.8

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska