Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego (64 pos.)

Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego (64 pos.)

2004-06-23

O zmianach w Kodeksie Postępowania Cywilnego

64. posiedzenie Senatu - 23, 24 czerwca 2004

 

Senator występował w tym punkcie dwukrotnie jako sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i zabrał również głos w dyskusji. Z Kodeksu miał zniknąć zapis: "sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań." Przeciwko wykreśleniu tego zdania stanowczo protestował senator Romaszewski mówiąc, że sprawiedliwość coraz bardziej przechodzi na stronę ludzi bogatych. W naszym kraju 60% ludzi żyje poniżej minimum socjalnego, więc warto byłoby, żeby parlament sobie zdawał sprawę z tego, iż to są obywatele, o których powinniśmy szczególnie dbać. Skreślenie tego zapisu wprowadzi bardzo dziwnie rozumianą równość w procesach cywilnych, w której ktoś odpowiednio materialnie zabezpieczony uzyskuje gigantyczną przewagę nad tym, kogo chce na przykład bezprawnie pozbawić własności bo ma środki, ma radców prawnych, ma adwokatów, a przed sobą ma zupełnie bezradnego człowieka. Nie zapewniliśmy obywatelom dostatecznie skutecznej pomocy prawnej, a wspaniała instytucja na przykład klinik prawa funkcjonujących przy uczelniach nie rozwiązuje problemu, ponieważ tam trafiają dziesiąte części promila wszystkich spraw.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 64 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska