Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Budżet państwa na rok 2005 (74 pos.)

Budżet państwa na rok 2005 (74 pos.)

2004-12-14

O budżecie na 2005 rok

74. posiedzenie Senatu - 14, 15 i 16 grudnia 2004

 

Podczas debaty nad budżetem senator Romaszewski zadał trzy pytania.

Pierwsze pytanie brzmiało, czy prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynoszący 103,2% uwzględnia projekty ministerstwa dotyczące wzrostu VAT na produkty żywnościowe i lekarstwa o 7% albo o 8%, ponieważ to będzie bardzo poważny wydatek w budżetach emerytów i rencistów - zauważył senator?

Druga kwestia dotyczy zobowiązań względem służby więziennej. Według wcześniejszych ustaleń wskaźnik płacowy służby więziennej miał się zbliżać do wskaźnika policyjnego. W obecnym budżecie rozbieżność tych wskaźników wzrosła. Ponadto istnieje w tej służbie jeszcze problem dwóch milionów nadgodzin, na zapłacenie których nie przewidziano środków w budżecie. Jakie jest planowane rozwiązanie tych kwestii - pyta Senator?

Trzecie pytanie dotyczy wydatków budżetu państwa związanych z ubezpieczeniami emerytalnymi. Niewątpliwie wysokość tych wydatków to skutek przyjętego przez parlament rozwiązania, które powoduje, że ogromna część składki wpływa do prywatnych funduszy emerytalnych. Czy w związku z tym ministerstwo rozważa możliwość, żeby ZUS mógł wprowadzić prywatne fundusze emerytalne, co by jednak zachowało przynajmniej część składki wewnątrz publicznego systemu emerytalnego?

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 74 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska