Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Bezpieczeństwo imprez masowych (66 pos.)

Bezpieczeństwo imprez masowych (66 pos.)

2004-07-07

O bezpieczeństwie imprez masowych

66. posiedzenie Senatu - 7, 8 lipca 2004

 

W toku debaty nad ustawą senator Romaszewski zadawał pytania upewniając się, czy przepisy dotyczące demonstracji o charakterze politycznym nie będą różniły się od przepisów regulujących imprezy sportowe i rozrywkowe. Wątpliwości Senatora budziły zapisy dotyczące odpowiedzialności organizatora imprezy za szkody wyrządzone przez uczestników. W dyskusji Senator zwrócił uwagę, że stosowany dotychczas i przewidywany przez ustawę system kar oparty na grzywnach będzie całkowicie nieskuteczny, po prostu ze względu na 40% bezrobocie wśród młodzieży grzywien nie da się ściągać. Senator mówił, że należy rozważyć wprowadzenie wolnościowych środków karnych takich jak zakaz wstępu na imprezy sportowe i rozrywkowe lub do miejsc w których sprzedawany jest alkohol. Taki zakaz mógłby być kontrolowany przez elektroniczne urządzenie umieszczone na przykład w niezdejmowalnej bransoletce i system czujników w wejściach do obiektów.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 66 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska