Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / W sprawie dodatku do "Gazety Wyborczej" pt. "Budżet" do Przezesa Narodowego Banku Polskiego (71 pos. 4.11.2004)

W sprawie dodatku do "Gazety Wyborczej" pt. "Budżet" do Przezesa Narodowego Banku Polskiego (71 pos. 4.11.2004)

2004-11-04

Oświadczenie

Dotyczące dodatku do "Gazety Wyborczej" pt. "Budżet"
skierowane do Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
wygłoszone na 71. posiedzeniu Senatu V kadencji
w dniu 4 listopada 2004 roku.

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W dniu 13 października do "Gazety Wyborczej" został dołączony dodatek pod tytułem "Budżet". Z pierwszej strony tego dodatku można było się dowiedzieć, jak to obywatele wytwarzają dobra, a państwo je trwoni. Można mieć i takie poglądy. Gdyby to "Gazeta Wyborcza" takie rzeczy pisała, to - chociaż się z tymi poglądami nie zgadzam - uważałbym, że nie ma o czym mówić. Są to po prostu poglądy skrajnie liberalne. Ale tym, co mnie bardzo zaniepokoiło, jest to, co było napisane niewielkimi literami, to znaczy że dodatek ten został przygotowany w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim.

Chciałbym więc pana prezesa zapytać: na czym to partnerstwo polegało? Czy była to pomoc intelektualna, czy może pomoc materialna, dotacja? Bo jeśli to była dotacja, to ja chętnie zwróciłbym się do Narodowego Banku Polskiego, żeby móc zaprezentować poglądy inne od tych przedstawionych. Prosiłbym o wyjaśnienie w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

 

Odpowiedź Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Warszawa, 2003-12-24

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 9 listopada 2004 roku dotyczącym oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, uprzejmie informuję, Narodowy Bank Polski był partnerem Gazety Wyborczej w przygotowywaniu dodatku "Budżet" zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.

Konstytucyjny Organ NBP - Rada Polityki Pieniężnej - ma ustawowy obowiązek przygotowywania opinii o projekcie ustawy budżetowej, która co roku trafia do Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz - przez stronę internetową NBP - do szerokiej opinii publicznej. Ocena kondycji finansów publicznych ma istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji w polityce pieniężnej, niezbędnych dla utrzymania stabilnego poziomu cen, czyli realizacji podstawowego zadania NBP. W związku z tym NBP stale prowadzi badania dotyczące finansów publicznych i dysponuje wiedzą ekspercką w tym zakresie.

Autorzy dodatku do Gazety Wyborczej mieli możliwość korzystania zarówno z publicznie dostępnych opinii RPP do projektów ustaw budżetowych, jak i z merytorycznego wsparcia ekspertów NBP w zakresie finansów publicznych.

W ramach działań w zakresie edukacji ekonomicznej, realizowanych przez Narodowy Bank Polski, istnieje możliwość wsparcia finansowego przygotowywanych przez instytucje zewnętrzne projektów służących poszerzaniu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Za taki został uznany projekt przedstawiony przez Gazetę Wyborczą

Z poważaniem
Krzysztof Rybiński

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska