Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Język polski (58 pos.)

Język polski (58 pos.)

2004-03-17

O języku polskim

58. posiedzenie - 17, 18 i 19 marca 2004

 

W czasie dyskusji nad zmianą ustawy o języku polskim senator Romaszewski stwierdza, iż odrzucenie proponowanej ustawy jest jedyną rozsądną rzeczą, którą można w tej chwili zrobić. Tym bardziej że ustawa, która do tej pory obowiązuje jest ustawą nie odbiegającą od norm panujących na terenie Unii Europejskiej i jest wzorowana na ustawie francuskiej, szczególnie dbałej o język i prawa narodowe Francuzów. Zdaniem senatora Romaszewskiego powinniśmy z tego wzorca korzystać.

Negatywne stanowisko Senatora w kwestii przyjęcia nowelizacji ustawy wynika również ze względów praktycznych. Otóż przekonanie, że językiem obcym można się tak swobodnie posługiwać jak językiem ojczystym, jest błędne. Senator uważa, że dopuszczenie języków obcych w obrocie gospodarczym jest dyskryminujące dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych i jest zbędnym obciążeniem dla polskiego sądownictwa gospodarczego.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 58 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska