Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Ubezpieczenia społeczne rolników (58 pos.)

Ubezpieczenia społeczne rolników (58 pos.)

2004-03-17

O ubezpieczeniach społecznych rolników

58. posiedzenie - 17, 18 i 19 marca 2004

 

Głębokie zaniepokojenie senatora Romaszewskiego budzi sposób procedowania ustaw w Senacie. W przypadku ustawy o ubezpieczeniach rolniczych mówi się o zmianach mających charakter fragmentaryczny i funkcjonalny, a w gruncie rzeczy nie przeprowadza się debaty na temat generalnej strategii państwa w dziedzinie rent i emerytur rolniczych. Jest to bardzo istotny problem, a rozpatrywana ustawa to jedna z tych ustaw, które będą kształtowały w przyszłości oblicze polskiej wsi - zauważa Senator. Senator sądzi, że ustawa o KRUS powinna podlegać zmianom, oraz że należy wprowadzić uzależnienie wysokości składki od dochodu w rolnictwie, ale obecnie dyskutowane przeniesienie opieki nad KRUS z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, nie znajduje merytorycznego uzasadnienia ze względu na specyfikę świadczeń socjalnych na wsi. Polska wieś nie funkcjonuje jeszcze w systemie w pełni rynkowym. Okres przejściowy w stosunku do gospodarki wiejskiej stosowali zresztą - mówi Senator - zarówno Francuzi, Niemcy, jak i Hiszpanie. Senator twierdzi, że dokonywanie zmian w ustawie, przed przeprowadzeniem debaty o tym w jaki sposób prowadzone będzie zaopatrzenie emerytalne polskiej wsi nie ma uzasadnienia i sensu.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 58 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 14

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska