Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Zmiany Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego (57 pos.)

Zmiany Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego (57 pos.)

2004-03-02

O zmianach w Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Karnego

57. posiedzenie Senatu - 2,3 i 4 marca 2004

 

Kodeks Postępowania Karnego wprowadza pojęcie europejskiego nakazu aresztowania. Nowelizacja ta nie odpowiada jednak na pytania dotyczące tego co będzie się działo po aresztowaniu - zauważa Senator - jak wygląda kwestia przedterminowego zwolnienia; jak wygląda kwestia przerwy w odbywaniu kary; jak wygląda kwestia ułaskawienia; jak wygląda stosowanie środków nadzwyczajnych, takich jak wznowienie postępowania, kasacja i przed jakimi sądami się to będzie odbywało.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedział, że po powrocie osoby aresztowanej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania do kraju, w celu wykonania kary, wszystkie sposoby wykonywania tej kary będą związane z polskim systemem prawnym.

Senator zabierając głos w dyskusji zauważył, że przy tłumaczeniu dyrektyw unijnych, mimo iż są to akty prawne, panuje niewiarygodna dowolność. Większa staranność przy tłumaczeniu aktów prawnych, które mają stanowić podstawę prawa polskiego, jest - zdaniem Senatora - niezbędna.

W kwestii dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania Senator podkreślił, że mając szacunek dla prawa, należy podjąć wysiłek zmiany konstytucji i dostosowania jej do nowych warunków, ponieważ zjawisko nadawania innych nazw tym samym pojęciom, jest bardzo negatywne z punktu widzenia tworzenia prawa. Niedługo może się okazać, że w związku z konstytucyjnym zakazem stosowania cenzury, na straży dobrych obyczajów stoi agencja odpowiedzialności za słowo, która przecież cenzurą się nie zajmuje i zakazu nie łamie. Podobne przykłady można by mnożyć, a przecież prawo nie może być sposobem na omijanie prawa!

Po drugie Senator stwierdza, że nie jest możliwa implementacja europejskiego nakazu aresztowania w takiej formie, w jakiej został przedłożony, do prawa polskiego bez powodowania sprzeczności prawnych dyskryminujących obywateli polskich. Aby zastosować areszt tymczasowy względem osoby, która działała niezgodnie z prawem na terenie Polski, musi być spełnionych wiele warunków, między innymi przestępstwo musi być zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Przy europejskim nakazie aresztowania wystarczy jeżeli górna granica sankcji wynosi 1 rok pozbawienia wolności. Ta dysproporcja w restrykcyjności prawa względem obywateli państw obcych, którzy popełnili przestępstwo w Polsce i obywateli polskich, którzy przekroczyli prawo na terenie UE jest głęboko niesprawiedliwa. Dlatego będę głosował za odrzuceniem ustawy w proponowanym kształcie - mówi Senator.

W artykule 200. nowelizowanego Kodeksu karnego, który mówi "Kto obcuje płciowo z małoletnim..." Senator proponuje po słowie "Kto" dodać słowa "będąc pełnoletnim", aby spod jurysdykcji tego paragrafu wyłączyć zachowania seksualne młodzieży względem siebie, ponieważ takie zachowania są zjawiskami które mogą podlegać ocenie psychologów, ale nie sądów.

Podsumowując dyskusję na temat ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy-Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń Senator przytacza trzy argumenty, które zadecydowały o tym, że nie może głosować za przyjęciem tej nowelizacji: po pierwsze, instytucja europejskiego nakazu aresztowania jest sprzeczna z uregulowaniem konstytucyjnym, po drugie, instytucja nakazu europejskiego aresztowania, wmontowana do Kodeksu postępowania karnego, w sposób drastyczny odbiega od uregulowań, które są przewidziane w art. 158, dotyczącym nakazu aresztowania, po trzecie, Komisja nie przyjęła poprawki likwidującej penalizację normalnych w gruncie rzeczy zachowań młodzieży.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 57 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska