Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Ekstradycja (69 pos.)

Ekstradycja (69 pos.)

2004-09-29

O ekstradycji

69. posiedzenie Senatu - 29, 30 września oraz 14 października 2004

 

Senator Romaszewski zabierając głos w dyskusji na temat zmiany Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego, aprobując proponowane zmiany zauważył, iż dostosowując nasze ustawodawstwo do unijnego udajemy, że nie mamy konstytucji, że terminy użyte w konstytucji znaczą co innego, niż znaczą. W konstytucji jest bardzo jasny zapis: ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana; zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych; w sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd. Wprowadzenie europejskiego nakazu aresztowania kłóci się z powyższym zapisem. Być może nie możemy dokonać w tym momencie daleko idących zmian w konstytucji, ale uważam, że takie omijanie konstytucji z punktu widzenia państwa prawa jest niezdrowe - stwierdził Senator.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 69 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska