Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Trybunał Konstytucyjny (83 pos.)

Trybunał Konstytucyjny (83 pos.)

2005-06-15

O Trybunale Konstytucyjnym

83 posiedzenie Senatu - 15, 16 czerwca 2005

 

Senator Romaszewski zapytał, jak należy oceniać jurysdykcję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a więc między innymi jurysdykcję trybunału luksemburskiego co do tak zwanego III filaru, który dotychczas nie jest objęty traktatem. Problemem, który już się pojawił i który trzeba rozwiązać jest kwestia europejskiego nakazu aresztowania i jego zgodności z polską Konstytucją. W toku dalszej dyskusji senator Romaszewski przypomniał, że w trakcie powstawania ustawy o biopaliwach, w Senacie ujawniono problem pojawienia się w tej ustawie słów "...i inne rośliny". Po powrocie tej ustawy do Sejmu, wybuchła afera w podkomisji (nie było wiadomo, kto te słowa w ustawie umieścił) i wtedy pan marszałek Borowski zdecydował o wstrzymaniu dalszych prac nad ustawą. Senator zapytał Prezesa Safiana, czy Trybunał Konstytucyjny zajmie się rozstrzygnięciem kwestii, czy Marszałek Borowski mógł jednoosobowo zdecydować o zakończeniu procesu legislacyjnego w trakcie prac nad ustawą.

W odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan stwierdził, że III filar nie należy do przestrzeni prawa wspólnotowego. Tu chodzi o współpracę sądową, sprawy bezpieczeństwa itd., a więc mamy tu do czynienia z nową przestrzenią i dlatego właśnie potrzebna jest deklaracja w sprawie kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniach dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i traktatu akcesyjnego wskazuje, że kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego są równoległe wobec siebie. ETS nie jest sądem nadrzędnym wobec Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił Prezes Safian. Jeżeli nawet jest przewidywana możliwość postawienia pytania prejudycjalnego przez sąd konstytucyjny Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, to nie wynika to z nadrzędnego charakteru ETS w stosunku do sądu konstytucyjnego. Wynika to z tego, że Trybunał Konstytucyjny chciałby poznać, jaka jest treść prawa wspólnotowego, a jaka jest treść tego prawa, oczywiście będzie orzekał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Senator zauważył, że w przypadku ekstradycji sytuacja wygląda inaczej.

Prezes Safian potwierdził, że jeżeli w ciągu osiemnastu miesięcy nie zostaną podjęte odpowiednie środki zmierzające do usunięcia niezgodności polskiej konstytucji z prawem międzynarodowym w kwestii dopuszczalności ekstradycji polskich obywateli, to Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie mógł w ramach owego III filaru zastosować wobec naszego kraju sankcje.

Odpowiadając na drugie pytanie Prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny orzekając o zgodności z Konstytucją, odnosi się także do procedur ustawodawczych. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości - zdaniem Prezesa Trybunału - że wady procesu ustawodawczego są takimi defektami, które mogą wpływać na ocenę konstytucyjności prawa.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 83 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 16

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska