Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Koszty sądowe w sprawach cywilnych (86 pos.)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych (86 pos.)

2005-07-19

O kosztach sądowych w sprawach cywilnych

86. posiedzenie Senatu - 19, 20, 21 i 22 lipca 2005

 

Senator Romaszewski zauważył, że dobra wola przedsiębiorców jest powszechnie nadużywana przez wielkie korporacje i hipermarkety, które wymuszając wielomiesięczne terminy płatności zaciągają u drobnych przedsiębiorców nieoprocentowane kredyty kupieckie, co pozwala im na obniżenie kosztów. Często zdarza się, że rachunki z przedsiębiorcami dostarczającymi towary nie są w ogóle regulowane. Polskie ustawodawstwo do dziś nie reagowało na te problemy. Wprowadzenie kosztów sądowych w tego rodzaju sprawach, dodatkowo utrudni sytuację polskich przedsiębiorców. Senator zgłosił poprawkę, by wprowadzić do ustawy zapis by przedsiębiorca dochodzący należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie o terminach zapłaty był zwolniony z kosztów.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 86 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 39

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska