Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Prokuratoria generalna (86 pos.)

Prokuratoria generalna (86 pos.)

2005-07-19

O Prokuratorii Generalnej

86. posiedzenie Senatu - 19, 20, 21 i 22 lipca 2005

 

Senator Romaszewski jest zwolennikiem ustanowienia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - instytucji, która sprawuje nadzór nad majątkiem państwowym. W czasie poprzednich kadencji były już podejmowane próby ustanowienia Prokuratorii, Senator zawsze popierał te ustawy, ale do jej powstania nie doszło.

W ustawie zapisano, że przedstawiciel Prokuratorii składa sprawozdanie przed Sejmem. Senator wniósł poprawkę by sprawozdanie takie było składane również przed Senatem. Wiedza o tym, jakie umowy są zawierane, jaka jest ocena tych umów, wiedza, w jakich sprawach występowała prokuratoria, to sprawy, które niewątpliwie ułatwiły by Senatowi pracę nad ustawami gospodarczymi. Wprowadzenie tej poprawki zwiększy również uprawnienia Senatu i zmniejszy nierównowagę w uprawnieniach obu Izb parlamentu.

W toku debaty Senator Romaszewski zwrócił również uwagę na ogromne koszty ponoszone przez państwowe firmy przy korzystaniu z usług zewnętrznych doradców z renomowanych, zagranicznych firm konsultingowych.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 86 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 18

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska