Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Promocja zatrudnienia (85 pos.)

Promocja zatrudnienia (85 pos.)

2005-07-13

O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

85. posiedzenie Senatu - 13, 14 i 15 lipca 2005

 

Senator Romaszewski powiedział, że problem bezrobocia jest największym problemem naszego kraju i powinien stanowić centrum zainteresowania parlamentu. Jeżeli bezrobocie wśród pracowników do dwudziestego czwartego roku życia sięga 40%, to wyłącznie ich wybitnej cierpliwości zawdzięczamy to, że jeszcze nie doszło do rozruchów. Mamy jednak taką perspektywę.

Senator mówił, że z punktu widzenia bezrobocia w Polsce przedstawiona ustawa jest rozwiązaniem marginalnym. Ustawa ta generalnie zmienia definicję zatrudnionego i podnosi definicyjne wymogi uznania kogoś za bezrobotnego, w związku z czym będzie można przyjąć, że więcej osób zostało zatrudnionych i statystyka ulegnie poprawie bez realnych zmian na rynku pracy. Obniżanie standardów definicji zatrudnienia, występuje nie tylko w Polsce i jest próbą udawania, że bezrobocia nie ma.

Wzrost gospodarczy w Polsce ma charakter bezzatrudnieniowy, ponieważ i tak niewielkie inwestycje w sferze produkcyjnej polskiej gospodarki przeznaczane są głównie na modernizację.

Miejsca pracy to również problem bilansu handlowego-twierdzi Senator. Szeroki dostęp do polskiego rynku zagranicznych przedsiębiorstw i wysoki kurs złotego promują zastępczy import (jest to import towarów które są lub mogą być produkowane w Polsce), a także import inwestycyjny, w ten sposób miejsca pracy w Polsce ulegają likwidacji. Cały nasz rozwój w ostatnim okresie wywodzi się głównie z udanego eksportu.

Istotny wzrost liczby miejsc pracy nastąpi dopiero wtedy gdy uda się rozbudzić popyt wewnętrzny. Jeżeli nie wzrosną dochody ludności, to również nie będzie wzrastał popyt. W związku z tym nie będzie powstawała konieczność uruchamiania dodatkowych mocy produkcyjnych i zwiększania zatrudnienia. Zjawiska te stanowią szczególne zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównym i tanim generatorem miejsc pracy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 85 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska