Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Błędy językowe w unijnych aktach prawnych (76 pos.)

Błędy językowe w unijnych aktach prawnych (76 pos.)

2005-02-02

O błędach językowych w unijnych aktach prawnych

76. posiedzenie Senatu - 2, 3 lutego 2005

 

Senator zwrócił uwagę na straszliwe pomyłki językowe, błędy i niedokładności tłumaczenia, zarówno w traktacie konstytucyjnym jak i w dyrektywach unijnych, które bardziej przypominają humor z zeszytów szkolnych niż akty prawne. Jak powinniśmy traktować tego typu przypadki - zastanawiał się senator Romaszewski.

Kuriozalnej odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jan Truszczyński. W bardzo obszernej wypowiedzi dowodził, iż za przekłady prawa międzynarodowego na języki narodowe odpowiada bezpośrednio Sekretariat Generalny Rady Europy. Podobne problemy są udziałem również innych państw członkowskich UE i zdaniem ministrerstwa nie ma sensu z tego powodu rozdzierać szat, ani też szukać odpowiedzialnych po stronie polskiej.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 76 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska