Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / O błędach w tłumaczeniu prawa unijnego (77 pos.)

O błędach w tłumaczeniu prawa unijnego (77 pos.)

2005-02-17

O tłumaczeniach prawa unijnego

77. posiedzenie Senatu - 17 i 18 lutego 2005

 

Senator Romaszewski po raz kolejny zainteresował się kwestią tłumaczeń prawa europejskiego na język polski. Jakość tych tłumaczeń jest skandalicznie niska i zdaniem Senatora warto by wiedzieć, kto te tłumaczenia wykonuje, kto za ich jakość odpowiada. Jak to możliwe, że akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej są całkowicie nieczytelne - konkluduje Senator.

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski odpowiada, że za tłumaczenia odpowiedzialna jest Rada Unii Europejskiej, czyli właściwie Sekretariat Rady Unii Europejskiej. Sytuacja językowa w UE jest bardzo skomplikowana. Funkcjonuje w niej obecnie 20 języków narodowych. Tłumaczenia poszczególnych tekstów w różnych językach będą się zawsze różniły między sobą, przy czym wszystkie te teksty będą autentyczne - zauważył minister. Dodatkową komplikację stanowi fakt, że mimo konsultacji z poszczególnymi krajami w kwestii tłumaczeń Sekretariat Rady Unii Europejskiej, nie jest obowiązany do uwzględniania ich poprawek, ani nawet do informowania, które poprawki uwzględnia, a które nie. O treści konkretnego aktu prawnego w języku własnym państwo członkowskie dowiaduje się dopiero po jego publikacji. Taki system obowiązuje już od pięćdziesięciu lat. Polska ma zamiar wystąpić w tej sprawie do Sekretariatu Rady Europy, aby zmienić ten stan rzeczy - zakończył minister.

Senator Zbigniew Romaszewski: nie usatysfakcjonowany powyższą odpowiedzią stwierdza, że to w naszym, a nie UE interesie jest dbać o wysoki poziom tłumaczonych tekstów. Senator chciałby dowiedzieć się konkretnie jaka firma to robi, jaki tłumacz to tłumaczy, czy to jest tłumaczone komputerowo, kto dokonuje redakcji, ponieważ jest to robione za nasze pieniądze, za naszą składkę - zauważa.

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski odpowiada, iż Sekretariat Rady i Komisja Europejska dysponują swoimi służbami tłumaczeniowymi, które w tej chwili nie są w stanie obsłużyć w całości i tłumaczeń ustnych, i tłumaczeń pisemnych niezbędnych do funkcjonowania Unii Europejskiej. Z całą pewnością i Komisja, i Rada, zlecają to na zewnątrz, ale komu nie wiadomo. Wystąpimy w tej sprawie formalnie do sekretarza generalnego Rady z prośbą o wyjaśnienia i mogę się zobowiązać, że po uzyskaniu odpowiedzi po prostu ją przekażemy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 77 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska