Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Psy agresywne (81 pos.)

Psy agresywne (81 pos.)

2005-05-18

O zmianie przepisów dotyczących właścicieli psów

81. posiedzenie Senatu - 18 i 19 maja 2005

 

Zdaniem Senatora Romaszewskiego stosunek Polaków do zwierząt w ciągu ostatnich piętnastu lat uległ poprawie. Polacy są psiarzami i niezwykle rzadkie są przypadki osobistej, wyrażanej agresywnie niechęci do zwierząt. W sprawie proponowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt Senator uważa, że nieporozumieniem jest opieranie wymagań w stosunku do właścicieli psów niebezpiecznych na rasach, ponieważ na 6 mln psów żyjących w Polsce tylko około 1% to są psy rasowe. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kryteriów wagowych. Nie wyeliminuje to całkowicie ryzyka. Nawet mały pies może wyrządzić szkody, ale mały pies nie może człowieka zabić, a więc szkody wyrządzone przez niego nie są nieodwracalne. Kryterium wagowe wydaje się słuszne również z punktu widzenia właściciela np. Yorka. Konieczność ustawowa wyprowadzania takiej bestii na smyczy i w kagańcu jest karykaturalna i spowoduje powszechne omijanie ustawy. Oczywiście właściciel musi się pogodzić z faktem, iż ponosi pełną cywilną odpowiedzialność za to, co zrobi jego pies.

Senator zaproponował trzy poprawki do ustawy. Pozostawienie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad wprowadzaniem w życie ustawy, zwłaszcza dotyczyć to ma weryfikacji szkolenia psów. Należy również zrezygnować - zdaniem Senatora - z przepisu, który mówi o przepadku zwierzęcia, jeżeli wyprowadzi się je bez smyczy. Grzywna jest zupełnie wystarczającą karą za brak nadzoru nad psem. Trzecią poprawką jest wprowadzenie rejestracji hodowli psów, poprzez zakaz prowadzenia hodowli psów ras uznawanych za agresywne, bez uprzedniej rejestracij tych hodowli w organizacjach społecznych, zrzeszających właścicieli psów rodowodowych, których statutowym celem jest dbałość o zachowanie korzystnych dla człowieka i innych zwierząt cech psychicznych hodowanych psów. Byłoby to również odejście od monopolistycznej pozycji związku kynologicznego - zauważył Senator.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 81 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 3

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska