Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Sejmowe komisje śledcze (81 pos.)

Sejmowe komisje śledcze (81 pos.)

2005-05-18

O sejmowych komisjach śledczych

81. posiedzenie Senatu - 18 i 19 maja 2005

 

Senator Romaszewski zabierając głos jako sprawozdawca mniejszości wniósł o uwzględnienie dwóch poprawek do ustawy o sejmowej komisji śledczej.

Pierwsza poprawka dotyczyłaby zlikwidowania instytucji pełnomocnika świadka, ponieważ w Kodeksie postępowania karnego nie ma takiej instytucji. Świadka powołuje się po to by powiedział co mu jest wiadome niczego nie ukrywając w danej sprawie. Składanie zeznań przez pełnomocnika, a ustawa dopuszcza ustanowienie przez świadka aż trzech pełnomocników jest absurdem. Ze względu na skomplikowany charakter spraw rozpatrywanych przez komisje śledcze można jedynie - zdaniem Senatora - dopuścić możliwość korzystania przez świadka z pomocy prawnika, który służyłby mu radą czy odpowiedź na pytanie naraża świadka na odpowiedzialność karną lub skarbową, czyli radziłby kiedy świadek może się od odpowiedzi na pytanie uchylić. Prawnik jako doradca nie byłby pełnoprawnym uczestnikiem postępowania przed komisją.

Druga poprawka - o przyjęcie której prosił Senator - dotyczy przepisu zezwalającego na transmitowanie obrad komisji w mediach, jeżeli nie ma przeszkód związanych z koniecznością zachowania tajemnicy. Wyłączenie przez komisję jawności obrad powinno być wyjątkiem, w imię jawności życia politycznego - stwierdził Senator.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 81 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 9

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska