Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Żegluga śródlądowa (78 pos.)

Żegluga śródlądowa (78 pos.)

2005-05-16

O żegludze śródlądowej

78. posiedzenie Senatu - 16 i 17 marca 2005

 

Senator Romaszewski zadał pytanie czy od 1992 roku, kiedy to zlikwidowano ograniczenia w żeglarstwie śródlądowym, sportowym i rekreacyjnym, wydarzyły się jakieś katastrofy, które uzasadniałyby konieczność prawnego unormowania tej sfery działalności. Senator zasugerował , iż jedynym powodem nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej jest poszukiwanie przez Polski Związek Żeglarski dodatkowych dochodów.

Uważam powiedział Senator - że jest coś niezdrowego w ustawowym nakładaniu na obywateli obowiązku świadczenia finansowego na rzecz instytucji prywatnych. Skoro związek żeglarstwa jest potrzebny jak twierdzą jego działacze, skoro jego członkowie również tak uważają, to nic nie stoi na przeszkodzie by związek ten utrzymywali z dobrowolnych składek. Ale są też tacy żeglarze, którzy potrzeby należenia do PZŻ nie odczuwają i nie mamy żadnego powodu, aby zmuszać ich do utrzymywania tego związku ustawą - zakończył Senator.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 78 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 7

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska