Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Centrum szkolenia kadr Sądów powszechnych i prokuratury (3. pos.)

Centrum szkolenia kadr Sądów powszechnych i prokuratury (3. pos.)

2005-12-21

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

3. Posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2005 roku

 

Przedstawiona nowelizacja dotyczy zmiany ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Ustawa ta została uchwalona w lipcu 2005 roku pod koniec V Kadencji Senatu i zdaniem Senatora jest całkowicie zbędna w polskim systemie prawnym. Jest elementem ograniczania uprawnień wykonawczych Ministra Sprawiedliwości. Ustawa ta dodatkowo jest sprzeczna z deklarowanym powszechnie programem taniego państwa, ponieważ tworzy kolejny urząd z radami, obsługą, prezesami i strukturą w miejscu, gdzie z powodzeniem mogła by się sprawdzić struktura Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jedynym ważnym zapisem tej ustawy jest zobowiązanie sędziów i prokuratorów do systematycznych szkoleń, które to jednak zapisy powinny się były znaleźć odpowiednio w Ustawie o ustroju sądów powszechnych i Ustawie o prokuraturze.

Proponowana nowelizacja przesuwa terminu wejścia ustawy w życie z 1 stycznia na 1 września 2006 r. Znajduje to uzasadnienie w tym, że nie jest zorganizowana struktura i że rozpoczęły się już szkolenia według starego programu. Przesunięcie tego terminu wydaje się celowe, ażeby od września można rozpocząć szkolenie według nowych zasad.

Senator występował tu jako sprawozdawca Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 3 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska