Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / O opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą (23. pos.)

O opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą (23. pos.)

2006-12-14

Senacki projekt ustawy
o opiece Senatu nad Polonią
i Polakami za granicą

23. Posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 roku

 

Projekt ustawy zmierza do kompleksowego uregulowania kwestii zlecania zadań Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą organizacjom pozarządowym, a w szczególności zasad udzielania pomocy finansowej w tym zakresie.

Podczas dyskusji Senator Zbigniew Romaszewski mówił, że opieka nad Polonią i Polakami za granicą jest z jednej strony obowiązkiem Senatu wynikającym z Konstytucji, ale również tradycją sięgającą II Rzeczypospolitej. Taki zapis, zdaniem Senatora, powinien znajdować się w preambule do ustawy.

Senator Romaszewski przypomniał również sposób rozdziału grantów udzielanych przez Senat organizacjom pozarządowym z pieniędzy przeznaczonych na 2006 rok. Rozdział ten budził rozliczne wątpliwości, których źródłem był fakt, że Komisja poświęciła rozdziałowi bardzo niewiele czasu. Przy rozdziale pieniędzy pominięto na przykład nowo powstałe organizacje, a ogromne środki przekazano mocno kontrowersyjnym fundacjom.
Senator mówił, że taka praktyka nie może być utrzymywana w przyszłości. Komisja musi ten obowiązek bardzo poważnie potraktować, gdyż powtórzenie błędów popełnionych przy rozdziale środków na rok 2006, wzbudziłoby bardzo szeroki, zasadny i sprawiedliwy sprzeciw. Mogło by to doprowadzić do całkowitego skompromitowania Senatu jako instytucji opiekującej się Polonią.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 23 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 14

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska